library

Oferta educativa

A La Salle Bonanova els alumnes
poden cursar les etapes educatives
d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Batxillerat internacional

Batxillerat Internacional

El programa del Diploma del batxillerat internacional
és un curs de dos anys equivalent al batxillerat LOMCE.
El currículum i l’organització venen fixats per l’IBO.

magnifier

Projecte educatiu

Els centres La Salle tenim un estil pedagògic
centrat en la persona i en el seu
desenvolupament humà i intel·lectual

Idiomes

Idiomes

La Salle Bonanova és un centre que té la certificació
d’escola multilingüe en reconeixement a la seva
aposta per la promoció dels idiomes estrangers.

Salle Bonanova

Programes
d'Innovació

Volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge.

Actualitat

Notícies i activitats de l'escola

Festa Major de la Mercè

Avui, 23 de setembre, hem celebrat a l'escola La Festa Major de la Mercè. Ha estat una festa bonica i…

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o Batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

L’alumnat d’ESO i Batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui…

Simultaneïtat d’estudis de ESO o Batxillerat amb estudis de dansa

L'alumnat que cursa l’ESO o Batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades,…

Simultaneïtat d’estudis de ESO o Batxillerat amb estudis de música

L'alumnat que cursa l'ESO o Batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades,…

Ajuts de menjador

Convocatòria d’ajuts de menjador (Consorci d’Educació de Barcelona). L’alumnat de P3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats…

Ajuts a l’escolaritat

Són ajuts destinats a garantir l’escolaritat d’aquells alumnes del centre que es trobin en una situació  econòmica  desafavorida. Són sufragats…

Beques d’estudis Postobligatoris

Convocatòria de beques i ajuts a l’estudi de caràcter general per a alumnat que cursi estudis post obligatoris i superiors…

Beques per alumnat NESE d’infantil primària i ESO

Destinades a Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els…

La Salle al món

Tradició

Anys de tradició educativa

Paisos

Països

Centres

Centres a Catalunya

Universitats

Universitats

Centres al mon

Centres a tot el món

Alumnes

Alumnes