AFA

Les vies de col·laboració dels pares i mares amb l’Associació i amb l’escola són vàries, destacant la possibilitat d’exercir les funcions de delegat o sotsdelegat de curs i participant activament en les seves Comissions.

Els delegats/des o Sotsdelegats/des de classe són els representants de les mares i pares de cada classe i transmissors de la informació d’interès general cap a l’escola, a través de la Junta, i cap als pares i mares de la seva classe. Es duen a terme fins a 3 reunions al llarg del curs.

Les Comissions constituïdes per pares i mares sensibilitzats en un mateix tema o àmbit d’actuació es reuneixen una vegada al mes, bàsicament per a dinamitzar activitats i donar el seu suport a l’escola en la realització d'activitats pels alumnes.


ESTATUTS DE L'AMPA LA SALLE BONANOVA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA AMPA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ARTICLE 1

ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA

TANCAMENT ESTAT DE COMPTES CURS 22-23

Comissions

Convivències

Les funcions d’aquesta comissió són: fomentar la convivència de les famílies entre ells i el Col·legi. Estimular la participació dels pares en les activitats del Col·legi. Desenvolupar en els alumnes l’esperit de col·laboració i ajuda. Promoure la realització de les Convivències La Salle, que són la festa major de l’escola amb la màxima participació de tothom.

Les convivències de La Salle tenen tres objectius: celebrar les festes del nostre Patró Sant Joan Baptista de La Salle. Crear un ambient de convivència entre els membres de la comunitat educativa, amics, exalumnes... Fomentar l’esperit de col·laboració i ajuda i el valor de la solidaritat.

Aquesta comissió organitza els actes lúdics i festius de la festa del nostre Patró Sant Joan Baptista de La Salle que se celebren des de fa 50 anys.

Aquest any celebrem les LII Convivències els dies 10, 11 i 12 de maig del 2024.

Cultura

Organitza esdeveniments d’àmbit cultural i festiu: Nadal, representació dels pastorets, visites culturals, jornades culturals, diada de Sant Jordi i concurs de lectura en veu alta.

Es proposa organitzar i col·laborar en les següents activitats en dues vessants: alumnes i famílies. Pels alumnes, les activitats on col·labora aquesta comissió són: nadalenques (exposició de pessebres), musicals (audicions i coral infantil), teatrals (col·laboració en les diferents representacions teatrals anuals que realitzen els alumnes.

Finestra oberta

El grup de "Finestra Oberta" dóna suport a centres on es troben persones necessitades, com les de la Llar Joan Trias, les Germanetes, Estel d’Assis i d’altres centres on hi ha gent amb risc d’exclusió. Impulsa la realització d’activitats socials, a través del grup "Finestra Oberta", una escola de solidaritat cristiana.

Els components del grup –pares, alumnes i antics alumnes –actuen setmanalment o esporàdicament en residències d’ancians o en centres infantils. Hi ha una participació més àmplia de la Comunitat Educativa que es manifesta amb una generosa aportació a l’hora de qualsevol petició en nom de Finestra Oberta.

Proide

El seu objectiu fonamental és col·laborar amb l’ONG Proide (Obra missionera dels Germans de la Salle), per a la realització de projectes en els països del tercer Món. Aquesta col·laboració consisteix principalment en aconseguir recursos per aquests projectes, donar a conèixer l’activitat d’aquesta ONG així com els projectes assignats a l’escola, mitjançant la participació de les mares i pares voluntaris.

Escola activa de pares

Organitza i promou activitats de formació adreçades als pares i mares sobre temes d’interès i actualitat, bàsicament mitjançant l’organització de conferències i tallers amb ponents de prestigi, orientades a afavorir l’educació familiar i la relació família-escola des de criteris de coresponsabilitat educativa.

La Direcció de l’escola i el Claustre senten la necessitat de compartir amb la família els objectius, criteris i línies d’acció educatives que La Salle Bonanova duu a terme. Des de l’Escola Activa de Pares s’organitzen una o dues activitats per trimestre.

FEAC

L’AMPA col·labora en l’organització de les sessions FEAC (Família Escola, Acció Compartida). Una comissió de mares i pares juntament amb mestres i professors del centre preparen les trobades FEAC, un espai per compartir i reflexionar sobre aspectes educatius que afecten als seus fills i filles. Es realitzen tres trobades al llarg del curs i en cada una, es treballa un tema diferent.

Butlletí Bonanova

L’AFA col·labora en la redacció i edició del "Butlletí Bonanova", revista trimestral de l’escola. La participació i col·laboració de la comunitat educativa, alumnes, mares i pares és fonamental per fer que aquesta publicació institucional sigui d’interès de tothom i reculli els aspectes significatius del dia a dia de l’escola i de la seva organització.

Saps què?

Publicació mensual que s’envia per correu electrònic a les famílies i que es pot recuperar a través de la web de l’escola.

El blog de l'AFA

La Junta de l'AFA disposa d'un blog on hi podeu trobar anunciades les activitats que es duen a terme des de les diferents Comissions de l'AFA i totes aquelles novetats relacionades amb l’AFA i amb el col·legi que es considerin interessants informar a través d’aquest canal de comunicació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website