Ajuts a l’escolaritat

Ajuts a l’escolaritat

  • 31 d'agost de 2023

Són ajuts destinats a garantir l’escolaritat d’aquells alumnes del centre que es trobin en una situació  econòmica  desafavorida. Són sufragats amb les quotes de l’AMPA que les famílies aporten mensualment. L’import màxim de l’ajut concedit no superarà el 50% del cost de la quota d’escolaritat de l’alumne per a qui es sol·licita.

Les sol·licituds i la documentació es presentaran a la Secretaria del centre, mitjançant els impresos normalitzats que es trobaran allà mateix, abans del dia 20 de setembre de l’any del curs per al que se sol·licita l’ajut.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website