AMPA

AMPA

Les vies de col·laboració dels pares i mares amb l’Associació i amb l’escola són vàries, destacant la possibilitat d’exercir les funcions de delegat o sotsdelegat de curs i participant activament en les seves Comissions.

Els delegats/des o Sotsdelegats/des de classe són els representants de les mares i pares de cada classe i transmissors de la informació d’interès general cap a l’escola, a través de la Junta, i cap als pares i mares de la seva classe. Es duen a terme fins a 3 reunions al llarg del curs.

Les Comissions constituïdes per pares i mares sensibilitzats en un mateix tema o àmbit d’actuació es reuneixen una vegada al mes, bàsicament per a dinamitzar activitats i donar el seu suport a l’escola en la realització d'activitats pels alumnes.


ESTATUTS DE L'AMPA LA SALLE BONANOVA

Comissions

Convivències

Les funcions d’aquesta comissió són: fomentar la convivència de les famílies entre ells i el Col·legi. Estimular la participació dels pares en les activitats del Col·legi. Desenvolupar en els alumnes l’esperit de col·laboració i ajuda. Promoure la realització de les Convivències La Salle, que són la festa major de l’escola amb la màxima participació de tothom.

Les convivències de La Salle tenen tres objectius: celebrar les festes del nostre Patró Sant Joan Baptista de La Salle. Crear un ambient de convivència entre els membres de la comunitat educativa, amics, exalumnes... Fomentar l’esperit de col·laboració i ajuda i el valor de la solidaritat.

Aquesta comissió organitza els actes lúdics i festius de la festa del nostre Patró Sant Joan Baptista de La Salle que se celebren des de fa més de 40 anys.

Cultura

Organitza esdeveniments d’àmbit cultural i festiu: Nadal, representació dels pastorets, visites culturals, jornades culturals, diada de Sant Jordi i concurs de lectura en veu alta.

Es proposa organitzar i col·laborar en les següents activitats en dues vessants: alumnes i famílies. Pels alumnes, les activitats on col·labora aquesta comissió són: nadalenques (exposició de pessebres), musicals (audicions i coral infantil), teatrals (col·laboració en les diferents representacions teatrals anuals que realitzen els alumnes.

Finestra oberta

El grup de “Finestra Oberta” dóna suport a centres on es troben persones necessitades, com les de la Llar Joan Trias, les Germanetes, Estel d’Assis i d’altres centres on hi ha gent amb risc d’exclusió. Impulsa la realització d’activitats socials, a través del grup “Finestra Oberta”, una escola de solidaritat cristiana.

Els components del grup –pares, alumnes i antics alumnes –actuen setmanalment o esporàdicament en residències d’ancians o en centres infantils. Hi ha una participació més àmplia de la Comunitat Educativa que es manifesta amb una generosa aportació a l’hora de qualsevol petició en nom de Finestra Oberta.

Proide

El seu objectiu fonamental és col·laborar amb l’ONG Proide (Obra missionera dels Germans de la Salle), per a la realització de projectes en els països del tercer Món. Aquesta col·laboració consisteix principalment en aconseguir recursos per aquests projectes, donar a conèixer l’activitat d’aquesta ONG així com els projectes assignats a l’escola, mitjançant la participació de les mares i pares voluntaris.

Escola activa de pares

Organitza i promou activitats de formació adreçades als pares i mares sobre temes d’interès i actualitat, bàsicament mitjançant l’organització de conferències i tallers amb ponents de prestigi, orientades a afavorir l’educació familiar i la relació família-escola des de criteris de coresponsabilitat educativa.

La Direcció de l’escola i el Claustre senten la necessitat de compartir amb la família els objectius, criteris i línies d’acció educatives que La Salle Bonanova duu a terme. Des de l’Escola Activa de Pares s’organitzen una o dues activitats per trimestre.

FEAC

L’AMPA col·labora en l’organització de les sessions FEAC (Família Escola, Acció Compartida). Una comissió de mares i pares juntament amb mestres i professors del centre preparen les trobades FEAC, un espai per compartir i reflexionar sobre aspectes educatius que afecten als seus fills i filles. Es realitzen tres trobades al llarg del curs i en cada una, es treballa un tema diferent.

Butlletí Bonanova

L’AMPA col·labora en la redacció i edició del “Butlletí Bonanova”, revista trimestral de l’escola. La participació i col·laboració de la comunitat educativa, alumnes, mares i pares és fonamental per fer que aquesta publicació institucional sigui d’interès de tothom i reculli els aspectes significatius del dia a dia de l’escola i de la seva organització.

Saps què?

Publicació mensual que s’envia per correu electrònic a les famílies i que es pot recuperar a través de la web de l’escola.

El blog de l'AMPA

La Junta de l'AMPA disposa d'un blog on hi podeu trobar anunciades les activitats que es duen a terme des de les diferents Comissions de l'AMPA i totes aquelles novetats relacionades amb l’AMPA i amb el col·legi que es considerin interessants informar a través d’aquest canal de comunicació.