PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES 07/05/2021

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA