Donatius

Campanya del Nadal solidari 2020

La Salle Bonanova organitza anualment una campanya de recollida d'aliments a benefici del quart món i les entitats amb les que l'escola col·labora a través de Finestra Oberta.

Els objectius de la campanya són:

 • Sensibilitzar els alumnes essent capaços de compartir la seva alegria descobrint diferents realitats de pobresa de la ciutat de Barcelona.
 • Treballar el valor del compromís social davant situacions de pobresa i risc d'exclusió
 • Promoure la justícia i la solidaritat.

Davant de la situació de pandèmia en la que ens trobem i amb la finalitat de reduir els riscos, posem en funcionament aquesta pàgina de donatius per col·laborar en aquesta campanya de recollida d'aliments i diners.

Fes el teu donatiu

Omple les dades del següent formulari i selecciona l'import que vols donar. En prémer el botó seràs redirigit/da a la passarel·la de pagament segur.

Et demanem unes dades bàsiques per tal de que puguis accedir als teus drets de rectificació/cancel·lació.

  5€10€20€50€


  Política de venda i cancelació/devolució

  LA SALLE BONANOVA en compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre efectes de comerç electrònic, així com contractació online i venda a distància i telefònica exposa:

  Venda
  Que el PRODUCTE/SERVEI, en endavant, que LA SALLE BONANOVA, ofereix en aquest portal respòn a efectes de comerç electrònic, així com la contractació online i venda a distància a través del qual el consumidor formalitza la compra del PRODUCTE/SERVEI efectuant el pagament de la quantitat acordada.

  Consentiment
  L'usuari d'aquest Servei autoritza a LA SALLE BONANOVA a que registri les seves dades personals. Aquestes dades no seran cedides a terceres (a excepció de les autoritats Públiques) ni utilitzades per cap fi comercial.

  Cancel·lacions/Devolucions
  El consumidor té la facultat de sol·licitar la cancel·lació de la transferència, sense necessitat de justificar la seva decisió fins 5 dies hàbils des que es va realitzar.
  LA SALLE BONANOVA, no abonarà l'import addicional ni cap recàrrec en cas de cancel·lació

  Per sol·licitar la cancel·lació/devolució:
  El consumidor ha d'enviar una sol·licitud de cancel·lació, mitjançant escrit al correu administracio@bonanova.lasalle.cat o trucant al telèfon 932540952, en horari d'oficina de dilluns a divendres (de 08.30 a 13.00 hores y de 15.00 a 18.00 hores).

  Dret d'exclussió
  LA SALLE BONANOVA, es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d'ús presentades.

  Generalitats
  LA SALLE BONANOVA, perseguirà l'Incompliment de les condicions presentades així com, qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

  Modificació i durada de les condicions
  LA SALLE BONANOVA, podrà modificar, en qualsevol moment, les presents condicions essent degudament publicades tal i com aquí apareixen. La vigència d'aquestes condiciones anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

  Legislació aplicable i jurisdicció
  La relació entre LA SALLE BONANOVA y l'USUARI es regularà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.