Oferta educativa

Batxibac

La Salle Bonanova ofereix als seus estudiants el batxibac. És una modalitat de batxillerat que permet obtenir dues titulacions: el batxillerat i el baccalauréat francès. Per accedir al batxibac, l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès equivalent al B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC).

L’alumnat cursa un currículum mixt. Així, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obté també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès sobre les dues matèries específiques: Llengua i literatura franceses i Història de França.

Els alumnes que cursen batxibac, realitzen un terç de la setmana lectiva amb el francès com a llengua vehicular per l’aprenentatge.

Eixos que defineixen la nostra etapa de batxibac

Horaris

a primer de batxillerat les classes s’inicien tres dies a les 8:00 i dos dies a les 9:00 en funció del grup. Dilluns dimarts i dijous hi ha classe a la tarda de 15:00 a 17:00. Per això al migdia acaben a les 13:10. Dimecres i divendres els alumnes tenen la tarda lliure i l’horari és: dimecres de 8:00 a 14:15 i divendres de 9:00 a 14:15.

A segon de batxillerat l’horari de classe és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:15.

Currículum mixt
Aquest currículum es composa de les matèries pròpies del batxillerat nacional: comunes, de modalitat, optatives i el treball de recerca; i de dues matèries específiques del currículum francès: història de França i llengua i literatura francesa.
Itineraris
La Salle Bonanova ofereix als alumnes de Batxibac sis itineraris possibles que són: ciències de la naturalesa i la salut, tecnologia, humanitats, ciències socials, economia i, disseny i comunicació.
Professorat nadiu
L’equip de mestres que lidera el projecte del Batxibac a La Salle Bonanova és nadiu procedent de França. Són els que imparteixen les matèries corresponents al currículum francès. Això ens garanteix la qualitat i l’excel·lència d’aquesta modalitat de batxillerat.
Orientació universitària
Al llarg dels dos cursos els alumnes participen en activitats orientatives, xerrades d’exalumnes que cursen graus universitaris o cicles formatius de grau superior, xerrades i visites a Universitats, ... Acompanyem en tot el procés a els estudiants que desitgen aplicar a les Universitats franceses.
Acompanyament i assessorament
El tutor o tutora fa un acompanyament a l’alumne i a la seva família a partir de diverses entrevistes al llarg del curs escolar. El seguiment dels alumnes és constant per poder treure el seu millor rendiment des de diversos àmbits: acollida, orientació, convivència, estratègies d’aprenentatge, salut i valors
Sortides i activitats
La planificació de sortides escolars de batxillerat combina l’ampliació de coneixements treballats a l’aula amb visites a llocs de referència de tota la geografia tant de l’àmbit científic i tecnològic, com humanístic i entitats de referència de França, així com els aspectes de convivència, creixement personal a través de l’entitat Finestra oberta i pastoral.
Esport
Una bona formació integral de la persona inclou la pràctica de l’esport. Per aquest motiu, l’escola posa a la disposició de tots els estudiants el club esportiu La Salle Bonanova per tal que puguin escollir entre sis esports diferents: futbol, bàsquet, handbol, vòlei, hoquei patins o gimnàstica rítmica, la pràctica dels quals es realitza a les mateixes instal·lacions poliesportives que disposem.