Batxillerat internacional

El programa del Diploma del batxillerat internacional és un curs de dos anys equivalent al batxillerat LOMCE. El currículum i l’organització venen fixats per l’IBO, una organització no governamental amb seu a Suïssa i compta amb un ampli reconeixement internacional.

L’objectiu fonamental d’aquest programa és la formació de persones amb una clara mentalitat internacional que, conscients de la condició que les uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen per vetllar pel planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. Per a aconseguir-ho els estudiants del batxillerat internacional s’esforcen per ser: indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, amb mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius.

El Batxillerat Internacional es va fundar a Ginebra (Suïssa) el 1968 per l’Organització del Batxillerat Internacional (OBI), una fundació educativa sense ànim de lucre, amb l’objectiu de facilitar la preparació per a la universitat d’alumnes amb mobilitat internacional. Actualment, es duu a terme en més de 2.613 centres d’arreu del món.

La modalitat de Batxillerat que oferim a La Salle Bonanova és el diploma dual. Així, els estudiants de BI podem accedir a la Universitat per la via del Batxillerat Internacional o el Batxillerat Nacional (LOMCE) segons la voluntat de cadascú. Per aquest motiu els alumnes de Batxillerat internacional cursen a la vegada, una matèria de modalitat.

Eixos que defineixen la nostra etapa de batxillerat internacional

Horaris

A primer l’horari és diferenciat segons el dia de la setmana. Dilluns i dijous de 8:00 a 13:15 i de 15:00 a 18:00. Dimarts de 8:00 a 13:15 i de 15:00 a 17:00. Dimecres i divendres de 8:00 a 14:15.

A segon, l’horari és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:15. Les tardes dels dilluns es consideren lectives.

Itineraris
El Batxillerat internacional amb diploma dual de La Salle Bonanova ofereix als seus estudiants quatre itineraris: econòmic, tecnològic, científic i humanístic.
Creativitat, Acció i Servei
El programa de CAS permet als alumnes millorar el seu desenvolupament personal i interpersonal cercant l’equilibri entre les àrees: Creativitat, Acció i Servei. Un Programa CAS profund permet el descobriment d’un mateix i la interacció de les altres persones que conviuen a l’entorn. CAS és una de les matèries del nucli central del IB, junt amb Teoria del Coneixement i la Monografia. La relació entre els tres elements, cerquen l’educació de la persona en la seva totalitat i es complementen.
Teoria del coneixement
TOK és un dels elements del nucli del Programa del Diploma. És un curs dedicat al pensament crític i a la indagació sobre el procés de conèixer, en comptes de l’aprenentatge d’un conjunt específic de coneixements. Els alumnes han d’analitzar el que afirmem conèixer, ja sigui individualment o com a grup humà, i han d’explorar preguntes obertes per a descobrir com es construeix el coneixement des de diferents àrees i perspectives.
Idiomes
Els alumnes poden cursar English B o Deutsch B com a llengua estrangera. Algunes matèries s’imparteixen en anglès o en castellà i l’alumne pot triar el seu itinerari. Els materials escrits de les matèries majoritàriament són en anglès.
Projectes interdisciplinaris
al llarg de l’IB els alumnes realitzen diferents projectes interdisciplinaris: el de les matèries científiques (grup 4) on a partir de la radiació de la llum analitzem aspectes biològics, físics i químics; el de llengües en el que els alumnes treballen la realitat de les llengües indígenes i el de llengües estrangeres on l’alumnat ha treballat al voltant dels anys 20 i The Great Gatsby.
Orientació universitària
Al llarg dels dos cursos els alumnes participen en activitats orientatives, xerrades d’exalumnes que cursen graus universitaris o cicles formatius de grau superior, xerrades i visites a Universitats, ... Els alumnes que volen aplicar a Universitats d’altres països els orientarem i acompanyarem.
Acompanyament i assessorament
El tutor o tutora fa un acompanyament a l’alumne i a la seva família a partir de diverses entrevistes al llarg del curs escolar. El seguiment dels alumnes és constant per poder treure el seu millor rendiment des de diversos àmbits: acollida, orientació, convivència, estratègies d’aprenentatge, salut i valors.
Sortides i activitats
La planificació de sortides escolars de batxillerat combina l’ampliació de coneixements treballats a l’aula amb visites a llocs de referència de tota la geografia tant de l’àmbit científic i tecnològic, com humanístic així com els aspectes de convivència i creixement personal a través de l’entitat Finestra oberta i pastoral.
Esport
Una bona formació integral de la persona inclou la pràctica de l’esport. Per aquest motiu, l’escola posa a la disposició de tots els estudiants el club esportiu La Salle Bonanova per tal que puguin escollir entre sis esports diferents: futbol, bàsquet, handbol, vòlei, hoquei patins o gimnàstica rítmica, la pràctica dels quals es realitza a les mateixes instal·lacions poliesportives que disposem.
Confirmació
Els alumnes que ho desitgin, poden preparar-se per a rebre, a 1r de Batxillerat, el Sagrament de la Confirmació. L’escola ofereix la possibilitat de participar en les convivències cristianes de 1r i de 2n curs, per tal de poder aprofundir en els valors evangèlics que promou la nostra escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website