Oferta educativa

Batxillerat nacional

El Batxillerat LOMCE a La Salle Bonanova està basat en la participació directa de l’alumne. L’estudiant és l’autèntic protagonista de la seva formació i del seu aprenentatge.

El Batxillerat té com a finalitat la formació integral l’estudiant, per tal que assoleixi una bona preparació i orientació per a la vida i per a l’ensenyament universitari des de l’èxit i l’excel·lència, cultivant la responsabilitat, l’esperit crític, la bona organització personal, l’estudi, l’esforç, la perseverança i la convivència, en un entorn plenament preuniversitari.

Tenim una cura especial en la formació humana i cristiana d’acord amb el nostre Caràcter Propi. El nostre objectiu és que l’alumnat obtingui una formació humana de qualitat i que disposi de tots els mitjans tecnològics i pedagògics per a aconseguir-ho. Per això treballem perquè els estudiants estiguin plenament preparats per a assolir els seus objectius de futur.

Les tutories individuals amb alumnes i famílies juntament amb el nostre model d’avaluació, ens permeten fer un acompanyament acurat per interpretar els resultats i fer créixer els talents a partir de la bona organització personal i aconseguint que els estudiants prenguin actituds de maduresa davant la societat i la vida.

Eixos que defineixen la nostra etapa de batxillerat nacional

Horaris

A primer de batxillerat les classes s’inicien tres dies a les 8:00 i dos dies a les 9:00 en funció del grup. Dilluns dimarts i dijous hi ha classe a la tarda de 15:00 a 17:00. Per això al migdia acaben a les 13:10. Dimecres i divendres els alumnes tenen la tarda lliure i l’horari és: dimecres de 8:00 a 14:15 i divendres de 9:00 a 14:15.

A segon de batxillerat l’horari de classe és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:15.

Idiomes

Els alumnes poden cursar anglès, francès o alemany com a primera llengua estrangera. A 1r els alumnes del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials poden cursar francès com a segona llengua estrangera.

Itineraris

La Salle Bonanova ofereix als seus estudiants de fins a 10 itineraris diferenciats: humanitats, economia, ciències socials, disseny i comunicació, biosanitari, salut i medi ambient, ciències experimentals, cientificotècnic, tecnològic i químicotècnic.

Laboratoris  
Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat realitzen pràctiques de les matèries de Física, Química, Biologia i Tecnologia Industrial amb periodicitat quinzenal en els laboratoris de l’escola que recentment han estat renovats i posats al dia.
Estada a l'empresa
És una matèria optativa amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l'alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis, combinant amb un període de formació teòrico-pràctic al centre. Durant l'estada, l'alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.
Projectes internacionals
Els alumnes de 1r, a la matèria Ciències per al món contemporani, participen en un projecte telemàtic amb els alumnes de La Salle High School de Minneapolis dels Estats Units d’Amèrica.
Acompanyament i assessorament
El tutor o tutora fa un acompanyament a l’alumne i a la seva família a partir de diverses entrevistes al llarg del curs escolar. El seguiment dels alumnes és constant per poder treure el seu millor rendiment des de diversos àmbits: acollida, orientació, convivència, estratègies d’aprenentatge, salut i valors.
Orientació universitària
Al llarg dels dos cursos els alumnes participen en activitats orientatives, xerrades d’exalumnes que cursen graus universitaris o cicles formatius de grau superior, xerrades i visites a Universitats
Sortides i activitats
La planificació de sortides escolars de batxillerat combina l’ampliació de coneixements treballats a l’aula amb visites a llocs de referència de tota la geografia tant de l’àmbit científic i tecnològic, com humanístic així com els aspectes de convivència i creixement personal a través de l’entitat Finestra oberta i pastoral.
Activitats extraescolars
Oferim diverses activitats extraescolars que permeten als alumnes completar la seva formació preuniversitària. Robòtica, ampliacions de matemàtiques i ciències, oratòria i teatre són algunes de les destacades.
Esport
Una bona formació integral de la persona inclou la pràctica de l’esport. Per aquest motiu, l’escola posa a la disposició de tots els estudiants el club esportiu La Salle Bonanova per tal que puguin escollir entre sis esports diferents: futbol, bàsquet, handbol, vòlei, hoquei patins o gimnàstica rítmica, la pràctica dels quals es realitza a les mateixes instal·lacions poliesportives que disposem.
Confirmació
Els alumnes que ho desitgin, poden preparar-se per a rebre, a 1r de Batxillerat, el Sagrament de la Confirmació. L’escola ofereix la possibilitat de participar en les convivències cristianes de 1r i de 2n curs, per tal de poder aprofundir en els valors evangèlics que promou la nostra escola.