Educació infantil

El segon cicle d’educació infantil comprèn els cursos de P3, P4 i P5, dels 3 als 5 anys. És una etapa educativa on es consoliden i s’amplien els primers aprenentatges. Al llarg d’aquesta etapa desenvolupem les 4 capacitats per a aprendre a aprendre: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre a conviure.

A Educació Infantil vetllem per una adequada selecció i seqüenciació dels continguts d’aprenentatge d’acord amb el desenvolupament maduratiu dels infants. Tot això sense menystenir la identitat del cicle com a nucli amb unes característiques específiques, amb uns objectius propis i amb unes formes concretes d’organització, d’acord amb les necessitats d’ordre biològic, afectiu, intel·lectual i social dels infants d’aquesta edat.

Entenem l’aprenentatge com un mitjà que ha de permetre conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat per esdevenir significatiu, on l’alumne és l’agent actiu del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge.

Eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil

Horaris

Acollida a partir de les 8:00 del matí. L’horari de classe és de 8:45 a 12:45 i de 14:45 a 16:45 de dilluns a divendres. De 16:45 a 17:45 hi ha servei d’extraescolars.

Model pedagògic

Amb l’objectiu de desenvolupar el talent infantil de cada infant, estructurem l’aprenentatge dels alumnes en els següents àmbits: lectoescriptura, llenguatge matemàtic, anglès, experimentació, joc simbòlic, arts, psicomotricitat i tecnologia.

Idiomes estrangers

Ja des de P3 els alumnes cursen la matèria d’anglès a banda que aquesta llengua estrangera també és present en d’altres sessions no lingüístiques fins a un terç de la setmana lectiva amb l’objectiu que l’exposició dels alumnes a l’anglès sigui una constant a l’escola. També amb alguns monitors de menjador i extraescolars.

L'hora complementària

En aquesta franja horària l’alumnat amplien coneixements amb activitats diverses completant així la seva formació. El projecte DESTÍ, la robòtica, els idiomes i l’educació emocional entre d’altres, són les més destacades.

Instal·lacions

L’escola compta amb uns espais creatius inspirats en els principis de la neuroeducació per apropar l’aprenentatge a l’alumnat convertint-lo en una experiència plena de significat. Espais amables i moderns que aporten calidesa, serenor i harmonia als nens i nenes.

Espai menjador

L’escola ofereix aquest servei amb una planificació de menús que s’adapta segons les necessitats de salut cada infant i que es cuina a l’escola diàriament. Després de dinar els alumnes de P3 fan migdiada. P4 i P5 poden participar en diverses extraescolars o jugar al pati amb la dinamització dels monitors i monitores.

Sortides i activitats

Cada nivell, al llarg del curs escolar planifica diferents activitats i sortides a l’entorn i colònies a final de curs. Tanmateix també celebrem les tradicions i festes populars al llarg de l’any.

Activitats extraescolars

De dilluns a dijous l’escola ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars de 16:45 a 17:45. L’oferta té diferents àmbits: lúdic, tecnològic, idiomes, artístic, esportiu entre d’altres.

Natació

A les instal·lacions del Poliesportiu de La Salle, tots l’alumnat d’educació infantil tenen una sessió setmanal de natació des de P3 ja sigui per aprendre a nedar o bé perfeccionar la tècnica per garantir que tots els alumnes dominin el medi aquàtic.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website