Oferta educativa

Educació primària

L’educació primària és una etapa de l’educació bàsica que té per finalitat proporcionar a tots els alumnes els elements necessaris que els permetin l’adquisició de les competències bàsiques, desenvolupar les seves capacitats i assolir l’èxit escolar. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació fonamentada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor així com continuar aprenent al llarg de la vida. L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos.

Treballem amb un estil pedagògic centrat en l’alumne tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, seguint el currículum marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat i amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu i en grup és prioritari. La proximitat de cada un dels educadors, amb la tutoria individual i en grup, amb els alumnes, permet incidir eficaçment en les característiques i situacions personals.

Eixos que defineixen la nostra etapa de primària

Horaris

Acollida gratuïta des de les 7:45 del matí. L’horari de classe és de dilluns a divendres de 8:45 a 13:00 i de 15:00 a 16:45. De 16:45 a 17:45 hi ha servei d’extraescolars. La franja de migdia pels alumnes de primer i segon de primària és de 12:30h a 14:30h.

Àmbits de coneixement

Lingüístic: català, castellà, anglès, francès i alemany. Matemàtic: matemàtiques. Coneixement del medi: social i natural. Artístic: música i plàstica. Educació física. Educació en valors: ERE, educació emocional. Àmbits transversals: digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Idiomes estrangers

Els alumnes de primària tenen l’anglès com a primera llengua amb una dedicació horària superior a l’establerta pel Departament d’educació de la Generalitat. Tots els cursos fan la matèria de medi en anglès. A partir de tercer de primària tots els alumnes cursen una segons llengua estrangera entre l’alemany i el francès.

L'hora complementària

En aquesta franja horària els alumnes amplien coneixements amb activitats diverses completant així la seva formació. El projecte Destí, la informàtica, la segona llengua estrangera, el projecte de salut integral i l’educació emocional són les principals activitats.

Instal·lacions

L’escola compta les instal·lacions recentment renovades inspirats en els principis de la neuroeducació per apropar l’aprenentatge a l’alumne convertint-lo en una experiència plena de significat. Espais amplis, amables i moderns que aporten calidesa, serenor i harmonia als alumnes.

Espai menjador

L’escola ofereix aquest servei amb una planificació de menús que s’adapta segons les necessitats de salut cada infant i que es cuina a l’escola diàriament. Abans o després de dinar els alumnes poden participar a les activitats d’idiomes o música extraescolars que s’organitzen o bé o jugar al pati amb la dinamització dels monitors i monitores.

Sortides i activitats

Cada nivell educatiu, al llarg del curs escolar, planifica diferents activitats i sortides a l’entorn per completar els aprenentatges de l’aula i fomentar la convivència del grup d’alumnes. També s’organitzen sortides de cap de setmana i activitats a l’estiu tant a l’escola com a l’estranger. Al final de curs anem de colònies. Tanmateix també celebrem les tradicions i festes populars al llarg de l’any.

Activitats extraescolars

De dilluns a dijous l’escola ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars de 16:45 a 17:45. L’oferta té diferents àmbits: lúdic, tecnològic, idiomes, artístic, esportiu, relaxació i autoconeixement, entre d’altres.

Natació

A les instal·lacions del Poliesportiu de La Salle, tots els alumnes d’educació primària tenen una sessió setmanal de natació dins de l’horari d’educació física ja sigui per aprendre a nedar o be perfeccionar la tècnica per garantir que tots els alumnes dominin el medi aquàtic.

Programes pedagògics propis de Primària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur. Els programes específics de Primària són: