Oferta educativa

Escola de dansa

La Salle Bonanova compta amb una escola de dansa que ofereix dansa clàssica i moderna a tots els alumnes que vulguin créixer en aquesta disciplina. En l’actualitat més de 150 alumnes es formen en aquesta disciplina a la nostra escola.

A través de la dansa treballem l’elasticitat, el ritme i la coordinació, seguint la tècnica de la dansa clàssica. Així els alumnes coneixen les posicions de la dansa clàssica amb l’objectiu de mantenir un bo to muscular i elegància. A través de la dansa moderna es desenvolupen coreografies que fusionen diferents estils de ball més contemporanis.

L’escola de dansa està liderada per la mestra Elena Gómez de Aranda.

Eixos que defineixen l'escola de dansa

Oferta
L’escola de dansa ofereix el seu servei a alumnes de La Salle Bonanova des de P3 fins a 2n d’ESO.
Horaris
L’horari és diferent segons l’edat dels alumnes. Així els alumnes d’infantil (P3 a P5) fan aquesta activitat un dia a la setmana en una sessió de 60 minuts que pot ser al migdia o a la tarda. Els alumnes de primària fan la seva sessió de dansa un dia a la setmana a la tarda a partir de les 16:45 o les 17:45 en funció del nivell. Els alumnes d’ESO fan la seva sessió els dimarts al migdia.
Exhibicions i festivals

Al llarg del curs els alumnes de dansa, liderats per les seves mestres presenten diversos festivals i exhibicions que són d’una gran qualitat tant pel que fa als aspectes coreogràfics com escenogràfics.

Vestuari
EL vestuari que els alumnes utilitzen pels festivals i exhibicions és de exclusiu creat per les pròpies mestres de dansa el qual s’adapta perfectament a la intencionalitat de la coreografia que cada número desenvolupa sobre l’escenari del Teatre de l’escola.