Oferta educativa

Escola d’Idiomes

La Salle Bonanova compta amb una escola d’Idiomes que actualment ofereix classes d’alemany, francès i xinès a alumnes des de 3r d’Educació Primària fins a 2n de Batxillerat, i grups per pares i mares en horaris de tarda.

Els grups es formen en funció del nivell i del nombre d’alumnes inscrits. Els cursos tenen com a finalitat dotar l’alumnat d’un domini general de l’idioma, en nivells progressius, partint des de la iniciació a la llengua.

Són cursos presencials impartits per professorat llicenciat i/o nadiu.

Pretenem que els nostres alumnes arribin a tenir la suficient formació per arribar a ser persones que estiguin preparats per ocupar llocs de responsabilitat en el món del treball o per accedir al curs universitari amb la certificació en idiomes ja reconeguda.

Aquests cursos també ofereixen la possibilitat de rebre classes individualitzades en el cas que l’horari o el nivell no s’adeqüin per tal d’obtenir titulacions oficials o bé per treballar classes de reforç de l’idioma en el cas que l’alumne presenti alguna mancança en les classes lectives o estigui interessat en aprofundir en algun dels tres idiomes que oferim.

Eixos que defineixen l'escola d'idiomes

Horaris

En línies generals les sessions de classe són de 60 minuts cadascuna dos dies a la setmana i es duen a terme a partir de les 17:00 de la tarda. Pels alumnes de secundària i batxillerat els dimecres a la tarda les classes s’inicien a les 15:00 h i poden ser de dues hores un sol dia a la setmana. Depenent de la  prova de nivell inicial, l'alumne s'integra en un grup o bé s'ofereix classe individualitzada o es crea un grup nou.

Objectius
  • Capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general aconseguint el 100% de promoció en finalitzar el curs.
  • Reconèixer i respectar la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els pobles.
  • Potenciar la lengua estrangera per preparar l’alumnat per presentar-se a les diferents Certificacions Reconegudes en el Marc Europeu de referència.
  • Potenciar l’acció tutorial: Les famílies tenen un mínim d’una entrevista anual amb l’equip de professors, reben una Report Card mensual amb la nota d’examen de l’alumne, un Term Report amb les notes trimestrals, i són avisats per correu electrònic en cas d’absència.
Comunicaciones

En cas d’absència no informada, les famílies reben un correu electrònic informant de la falta d’assistència. Aquesta falta he de ser justificada mitjançant correu electrònic o full de justificació de falta d'assistència, que poden trobar a la web de l’escola.

Les famílies poden sol·licitar entrevista amb l’equip docent o coordinador mitjançant el correu electrònic d’Escola d’Idiomes (eidiomes@bonanova.lasalle.cat)

Mètode de treball

Les classes estan enfocades vers l’expressió i comprensió oral i escrita de cada un dels idiomes. En els grups es treballen punts gramaticals i de vocabulari, i també l’expressió i comprensió oral i escrita.

Les classes es basen en l’expressió oral, amb un bon seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne, una comunicació molt fluïda amb les famílies, grups reduïts i el compromís de l’alumne.

Titulacions

A l’Escola d’Idiomes treballem per un aprenentatge integral, per oferir al nostre alumnat l’estudi de l’idioma i la possibilitat d’obtenir els certificats reconeguts pel Marc de Referència Europeu. Cada dos anys, l’alumne té la possibilitat de presentar-se a l’examen oficial de cada un dels respectius Instituts Oficials.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website