Oferta educativa

Escola de música

L’Escola de Música de La Salle Bonanova és una escola de música reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya garantint així una formació sòlida, eficaç i de qualitat amb mestres titulats. EL nostre objectiu fomentar, des de la infància, l’interès envers la música, fent-ne partícips els alumnes, treballant la creativitat i la imaginació, i impartint una bona formació musical en la seva vessant de coneixement del llenguatge musical, el cant i la interpretació instrumental, preparant-los per l’accés al grau mitjà-professional.

Impartim formació teòrica i pràctica per permetre que l’alumne pugui gaudir de la pràctica individual i conjunta de la música.

També, i d’acord amb l’ideari del Col·legi, participem i col·laborarem puntualment amb organitzacions de l’àmbit del tercer món i del quart món.

Eixos que defineixen l'escola de música

Horaris

L’horari de les sessions de l’escola de música es situa a la franja del migdia. El nombre de sessions per setmana i la durada de les mateixes és diferent en funció del nivell i l’assignatura.

Sensibilització musical  

Els alumnes d’educació infantil cursen la matèria de sensibilització musical la qual els permet desenvolupar la musicalitat des de la infància i estimar i valorar la música tot preparant-se per fer front al llenguatge musical, ja a primària, el qual s’estructura en sis cursos. 

Llenguatge musical

El llenguatge musical permet a l’alumne conèixer les diferents parts d’aquest llenguatge: notes musicals, figures rítmiques i teoria del llenguatge musical per tal de poder-lo entendre i interpretar ja sigui amb la veu o amb un instrument musical. Per poder iniciar-se en la interpretació d’un instrument cal primer, conèixer el llenguatge musical.

Instrument

L’escola de música de La Salle Bonanova ofereix formació amb els següents instruments: piano, violí, guitarra, flauta travessera, saxofon, clarinet i cant. Els alumnes que fan instrument han de fer també llenguatge musical.

Coral

La matèria de llenguatge musical incorpora la part de cant coral on els alumnes aprenen a dominar l’ús de la seva veu en la interpretació de cançons en grup. També oferim la possibilitat que a la coral s’hi puguin incorporar alumnes que només vulguin gaudir del cant en grup sense cursar cap altre disciplina musical.

Música moderna

Pels més grans, l’escola de música té una oferta musical que combina la formació musical de qualitat amb el gaudi de la producció musical pròpia. Bon exemple d’aquesta aposta són els combos. Petits grups d’alumnes que, amb diferents instruments i veu interpreten temes musicals versionats i adaptats pels seus mestres.

Concerts i audicions

Al llarg del curs escolar, els alumnes de l’escola de música participen a diferents concerts al teatre de l’escola organitzats pels seus mestres. Així tenen la possibilitat de mostrar a la resta de companys de l’escola i a les famílies la seva evolució.

Convalidacions a l'ESO

Els alumnes de l’escola de música que cursen els estudis de l’ESO poden sol·licitar el reconeixement de determinades matèries a l’ESO, d’acord amb la normativa vigent, si cursen un mínim de tres hores de música a la setmana a la nostra escola.