Oferta educativa

Educació secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic. Durant els cursos de secundària, es consoliden els hàbits d’estudi i de treball, s’afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, i s’ensenya i acompanya els joves a escollir les opcions adequades de cara els seus futurs estudis i a la seva posterior incorporació als estudis post-obligatoris.

Treballem activament perquè els nois i les noies d’ESO siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la vida.

La sensibilitat envers la innovació que caracteritza la nostra escola prepara els nois i noies per adaptar-se a una societat que evoluciona i canvia constantment. Per això posem a disposició de l’alumnat els mitjans tecnològics i els equipaments necessaris per a aconseguir-ho.

Eixos que defineixen la nostra etapa de secundària

Horaris
Acollida gratuïta des de les 7:30. L’horari de classe és de dilluns a divendres de 8:00 a 13:10 i de 15:00 a 17:00. Els dimecres a la tarda els alumnes no tenen classe i un dia a la setmana comencen a les 9:00. Els alumnes poden allargar la seva jornada a l’escola amb activitats extraescolars o participant en el club esportiu.
Idiomes
L’anglès continua essent la primera llengua estrangera. Algunes matèries no lingüístiques s’imparteixen en aquesta llengua. Tots els alumnes de l’ESO cursen una segona llengua estrangera a escollir entre el francès i l’alemany.
Intercanvis i immersió lingüística
L’escola posa a disposició dels alumnes la possibilitat de fer una experiència d’intercanvi o bé estades trimestrals d’immersió lingüística a diversos països d’Europa o als Estats Units per millorar l’aprenentatge dels idiomes estrangers que cursa i també créixer com a persona.
Cultura digital   
Tots els alumnes de secundària treballen amb el seu portàtil com una eina més per accedir a fonts d’informació diversa i poder transformar-la en coneixement d’una manera creativa. Així els alumnes milloren exponencialment la seva competència digital des de la responsabilitat personal i ciutadana i la cura de la seva identitat digital. No obstant no deixem de banda altres estratègies més tradicionals com escriure a mà, que també considerem necessari en el tram de formació obligatòria.
Emprenedoria
A través d’aquesta disciplina ajudem els alumnes en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, a fi d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en continu procés de canvi i, de l’altra, li fem prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, considerada no únicament com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó com una actitud general que pot ser d’utilitat tant en les activitats professionals, com en la vida quotidiana.
Formació integral   

A través de l’acció educativa que realitza l’equip de tutors i tutores es treballen diferents àmbits que considerem essencials: acollida, orientació, convivència, estratègies per aprendre més i millor, educació per a la salut, educació en valors i educació emocional.

Acompanyament i assessorament
El tutor o tutora fa un acompanyament a l’alumne i a la família a partir de diverses entrevistes al llarg del curs escolar. Els psicopedagogs i psicòlegs fan seguiment psicopedagògic als alumnes que ho necessiten i orienten als mestres per adaptar l’aprenentatge a cada necessitat. El seguiment dels alumnes és constant per poder treure el seu millor rendiment.
Diversitat

Per atendre millor la diversitat, les matèries de matemàtiques i anglès estan organitzades per grups de nivell. També disposem de grups de suport i d’ampliació.

Itineraris: Els alumnes que cursen tercer d’ESO reben assessorament i orientació per fer la seva primera tria d’itinerari diversificat dins el seu procés de formació per poder cursar el quart curs de l’ESO. Aquesta tria s’efectua entre els 18 itineraris proposats amb l’acompanyament de tutors, psicòlegs i orientadors.

Projecte FAIG
Forma part del programa d’innovació DESTÍ. El projecte dona l’oportunitat extraordinària perquè l’alumne se senti protagonista dels seus propis aprenentatges. Permet aprendre a treballar en equip, de forma cooperativa i responsable. Potencia la creativitat i la capacitat de reflexió, a través del desenvolupament d’un Projecte interdisciplinari.
Sortides i activitats
Cada nivell educatiu, al llarg del curs escolar, planifica diferents activitats i sortides a l’entorn per completar els aprenentatges de l’aula i fomentar la convivència del grup d’alumnes. Cada curs acaba amb una sortida de colònies.
Activitats extraescolars
Un ampli ventall d’activitats extraescolars es posa a l’abast de l’alumne tant els dimecres a partir de les 15:00 h com els altres dies de la setmana. Destaquen la robòtica, el teatre, l’oratòria i l’esport a través del club esportiu.

Programes pedagògics propis de Secundària