Entrega de Diplomes nivell elemental de L’Escola de Música de La Salle Bonanova

Entrega de Diplomes nivell elemental de L’Escola de Música de La Salle Bonanova

  • 12 de November de 2021

El dia 19 d’octubre vam fer entrega a 10 alumnes que van acabar el nivell elemental de L’Escola de Música de La Salle Bonanova, del corresponent diploma que acredita aquests estudis.

Aquest diploma reconeix els estudis fets i superats al llarg dels 6 cursos de: llenguatge musical, instrument i cant.
L’Escola de Música té el reconeixement per part de la Generalitat com a tal, i actualment compta amb 208 alumnes, i uns 20 professors/es. Així, tenim alumnes ja a infantil amb una sensibilització cap a la música a aquestes primerenques edats, i més tard ja a primària, cursen els estudis de nivell elemental esmentats abans.

Quan s’acaben aquests estudis hi ha la possibilitat d’accedir al nivell professional, mitjançant la prova d’accés i fer els estudis de nivell professional en un conservatori. Tanmateix, hi ha la possibilitat de seguir els estudis de música a la nostra Escola d’una manera més lúdica: seguir amb l´aprenentatge de l’instrument, d’un segon instrument si s’escau, classes de cant individuals o el COMBO. Aquestes matèries s’imparteixen a l’ESO i Batxillerat.
Els instruments que impartim són: piano, violí, flauta travessera, saxofon.

L’Escola de Música De La Salle Bonanova també és sensible a l’esperit lasal.lià, i a part de participar en el Festival PROIDE i Fundació Comtal de La Salle Catalunya, organitzem els festivals de PROIDE per a Primària i per L’ESO i Batxillerat.

A part d’aquests festivals també els nostres alumnes participen en altres actes: Missa de Nadal, audicions per a pares, festival de corals, etc.
Sens dubte que la música ajuda a tots els nois/es en aquesta formació integral i de qualitat.
La música acompanyarà a tots els nois/es al llarg de la seva vida.

ESCOLA DE MÚSICA LA SALLE BONANOVA