Alimentació sostenible i saludable

Alimentació sostenible i saludable

  • 28 de diciembre de 2021

Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible (CMAS), una oportunitat per impulsar una transició alimentària cap a la sostenibilitat amb la qual s’aconsegueixi millorar la salut de les persones, fer front a l’emergència climàtica i enfortir les economies locals sostenibles.

La Salle Bonanova desenvolupa un projecte de Salut integral que promou quatre eixos bàsics: alimentació, gestió emocional, activitat física, cor i cos.

En aquesta línia desenvolupem uns menús equilibrats que recullen les recomanacions del programa de menús escolars de l’agència de Salut pública de la Generalitat de Catalunya que redueixen les quantitats de carn vermella i els processats per augmentar la ingesta de més verdura, peix i fruita.

Els alumnes de l’escola participen en iniciatives de la ciutat en quan a l’alimentació saludable i sostenible a la vegada que treballa per assolir l’objectiu de residu zero donant l’excedent d’aliments a menjadors socials.