PUBLICACIÓ LLISTES ADMESOS I LLISTA D’ESPERA 07/06/2021

Educació Infantil i Primària PLACES ASSIGNADES LLISTA D'ESPERA Educació Secundària Obligatòria PLACES ASSIGNADES LLISTA D'ESPERA