L’ESCOLA DE MÚSICA S’ADAPTA A LA COVID-19

L’ESCOLA DE MÚSICA S’ADAPTA A LA COVID-19

  • 21 de gener de 2021

L’Escola de Música segueix avançant i adaptant-se a les noves circumstàncies que ens ha tocat viure, i continuem donant aquest servei a tots els nois/es i joves per aconseguir una formació musical de qualitat i alhora unes destreses i aficions que els acompanyin al llarg de la seva vida.

El mes de febrer tindrem les proves quadrimestrals de llenguatge musical i/o instrument, que ens permeten preparar-los a una formació del nivell elemental i oferir la possibilitat d’accedir al pas de grau (Prova oficial de la Generalitat), per a poder fer els estudis de grau professional.

L’experiència de l’any passat ens ha fet veure la importància de donar posar la tecnologia al servei de l’aprenentatge. També en l’ensenyament de la música.

Per això hem creat diversos cursos al nostre campus virtual per tal de donar una major difusió a l’aprenentatge musical i amb material adaptat a cada nivell. Hi ha grups de sensibilització, de llenguatge (cada nivell personalitzat), coral, combo.

Tanmateix dins les classes individuals d’instrument i cant, a part del seguiment diari, també estem fent les classes online amb els nois/es que pel motiu de la COVID-19, estan confinats, i així poder avançar en la destresa de l’instrument i/o cant.

Dins dels grups de llenguatge estem introduint material a Sallenet per tal de complementar el que ja estem treballant a les classes presencials.

També estem preparats per poder seguir desenvolupant l’ensenyament i aprenentatges musicals en el cas d’un confinament total.

El professorat i els alumnes fan un gran esforç adaptant-se als diferents escenaris que ens estem trobant.

Àdhuc, la música també ens ha acompanyat i alegrat en molts dies de confinament, i ha demostrat ser una eina que ens acompanya i alegra en aquests moments.

Ara estem preparant les audicions per a famílies i els festivals de Proide per als nois/es de primària, ESO i Bat. En funció de la situació en la qual ens trobem en el moment d’aquests esdeveniments, ens adaptarem per a fer arribar la música a tots els familiars, amics i companys.

Que la música ens segueixi acompanyant.