Extraescolars Batxillerat

Extraescolars Batxillerat

Les activitats extraescolars són una bona eina per completar la formació d’infants i joves ja que permeten treballar i desenvolupar les intel·ligències múltiples de cada individu.

Ciència i tecnologia

Robòtica
Activitat dissenyada per reforçar conceptes propis de les matèries STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Arts and Mathematics). Ampliació de programació, utilització de Lego Mindstorms EV3 i VEX Robotics. La tecnologia ha de ser un recurs d’aprenentatge i aproximació a la realitat social i professional.
La ciència de la vida
Realitzar diferents experiments de laboratori com a eina d’estimulació científica. Aproximar als alumnes a la ciència de la vida quotidiana. Proporcionar una visió lúdica de la ciència. Què és més natural, un pernil o un litre d'àcid sulfúric? Com podem fabricar pasta de dents? Podem fer glaçons salats?

Oratòria i creativitat

Oratòria i debat
Aprendre a parlar amb públic i a fer debats. A totes les sessions hi ha exercicis pràctics que permeten treballar les diferents habilitats necessàries per a ordenar el discurs, fer debats i controlar el pànic escènic: presència, actitud, veu, dicció...
Fem teatre
Amb el teatre ajudem als estudiants a desenvolupar la seva imaginació, activar les seves emocions i la seva sensibilitat. El teatre els ajuda amb les tècniques de memorització, la concentració, l’escolta, l’expressió oral i corporal a ser més responsables i formar part d’un grup. Aprendran tècniques interpretatives que els ajudaran a parlar en públic, controlar el llenguatge corporal, potenciar l’autoestima i la seguretat en un mateix.
Taller de lectura i escriptura
El taller d’escriptura proposa activitats diverses que tenen un punt de partida lúdic però que exigeixen dedicació. Practicar l’escriptura a partir d’exercicis que despertin l’interès i que facin que l’estudiant s’impliqui com si d’un joc es tractés. En definitiva, es tracta de plantejar propostes metodològiques interessants i efectives que despertin en l’estudiant les ganes d’escriure i que al mateix temps eduquin l’expressió escrita.

Ampliem coneixements

Ampliació de matemàtiques
Ampliar els coneixements de matemàtiques necessaris per als estudis superiors, tenint en compte a més, que aquests continguts no apareixen a la part curricular de Batxillerat: Teoria de conjunts, estructures algebraiques, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials, estudi de corbes i superfícies... especialment per alumnes que vulguin cursar enginyeries, física, química o matemàtiques. Es prepararà també la participació en activitats i concursos fora de l'escola.
Ampliació de física i química
Ampliar els coneixements de física i química necessaris per als estudis superiors. Es treballaran continguts que en el currículum de batxillerat no es tracten o es veuen d'una manera molt superficial. Es prepararà també la participació en activitats i concursos fora de l'escola, com ara les olimpíades de física i química.