La Salle Bonanova per sobre de la mitja a les proves PISA

La Salle Bonanova per sobre de la mitja a les proves PISA

  • 19 de desembre de 2023

La Salle Bonanova, a més de les proves externes establertes pel Departament d’Educació i el Departament de recerca i Universitats, compara anualment el rendiment dels seus estudiants de 15 i 16 anys amb els estàndards de l’OCDE per mitjà de les proves PISA que s’apliquen anualment a prop de 80 estudiants de 4t d’ESO de l’escola al llarg del tercer trimestre.

Aquesta acció orientada a l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes i a la recerca de l’excel·lència de la docència es duu a terme anualment i, ens permet comparar el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials a nivell nacional i internacional amb els països que formen part de l’OCDE.

L’entitat que organitza i passa les proves a la nostra escola és una organització autoritzada i auditada per la pròpia OCDE a Espanya.

El passat dia 5 de desembre de 2023 es feia públic el resultat del darrer informe de resultats PISA a nivell internacional, després de passar les proves la primavera del 2022. Per aquest motiu ara és un bon moment per poder veure on es situen els estudiants de La Salle Bonanova en relació a aquests resultats internacionals.

En el darrer informe que ha emès PISA per a la nostra escola, amb les proves de matemàtiques, ciències i comprensió lectora passades l’abril de 2023 ens diu que els estudiants de La Salle Bonanova obtenen les següents mitjanes:

  • 523 punts en comprensió lectora
  • 517 punts en matemàtiques
  • 502 punts en ciències.

Si posem les dades dels nostres alumnes al costat dels darrers resultats que s’han fet públics a nivell autonòmic, nacional i internacional ens adonem que les nostres mitjanes són significativament superiors respecte els resultats de PISA 2022 que s’han publicat el passat 5 de desembre de 2023 i els resultats de les proves del 2018 tal com mostren les dades següents:

CompetènciaLa Salle Bonanova maig 2023PISA 2022
CatalunyaEspanyaEUOCDE
Comprensió lectora523462474475476
Matemàtiques517469473474472
Ciències503477485484485
CompetènciaLa Salle BonanovaMaig 2023PISA 2018
CatalunyaEspanyaEUOCDE
Comprensió lectora523484477489487
Matemàtiques517490481494489
Ciències503489483490489

Aquest fet significa que el resultats que obtenim es situen comparativament entre els dels millors països del món.

A nivell de matemàtiques per sobre de França, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Austràlia, Regne Unit, Dinamarca, Països Baixos, Canadà, Suïssa. Només superat per la Xina i Corea. Si comparem els nostres resultats de matemàtiques amb les puntuacions mitjanes de les comunitats autònomes espanyoles, ens situem clarament per sobre de totes elles.

A nivell de comprensió lectora per sobre de Noruega, Alemanya, Suïssa, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Regne Unit, Austràlia, Estats, Units, Canadà, Corea, Japó i Irlanda. Al igual que en matemàtiques, els nostres resultats en comprensió lectora estan per sobre de les mitjanes de resultats de les comunitats autònomes d’Espanya.

Finalment, en ciències, els nostres resultats del 2023 ens situen per sobre de França, Països Baixos, Alemanya, Suècia, Dinamarca, Estats Units, Regne Unit i, al mateix nivell que Suïssa. Per davant nostre es situen Nova Zelanda, Finlàndia, Canadà, Corea i Japó.

A mode d’aclariment, a partir de quart d’ESO un alumne pot escollir aproximadament el 30% del currículum que vol cursar. Entre les matèries a escollir hi ha totes les científiques i tecnològiques, cosa que provoca que alguns alumnes de la mostra que passen les proves PISA porten un any sense fer assignatures científiques en funció de l’itinerari formatiu al qual s’encaminen.

Malgrat aquest darrer matís, els resultats que us presentem són la millor evidència que La Salle Bonanova continua compromesa amb l’èxit dels alumnes des de l’excel·lència educativa a mesura que va introduint canvis metodològics alineats amb les orientacions de la Unió Europea i l’OCDE.

Ja ens estem preparant per a l’edició de 2024.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website