La Salle Bonanova rep el premi de la Universitat Ramon Llull

La Salle Bonanova rep el premi de la Universitat Ramon Llull

  • 28 de desembre de 2021

La Universitat Ramon Llull ha distingit a La Salle Bonanova amb  el premi “impuls al talent” pel seu compromís en motivar la participació dels estudiants de Batxillerat a presentar les seves investigacions ens els premis anuals de treballs de recerca d’aquesta Universitat, des de la seva creació ara fa 20 anys.

El premi és el reconeixement a la tasca d’estudiants i especialment dels tutors i tutores que acompanyen i orienten els alumnes en les seves hipòtesis, investigacions i conclusions.

La Salle Bonanova és un dels tres centres educatius de Catalunya que assoleix aquesta distinció i, el primer centre de Batxillerat de la ciutat de Barcelona.

Amb una bona i sòlida pràctica investigadora de qualitat, els estudiants assoleixen bons resultats en els seus treballs i alhora els coneixements que els permetran seguir avançant en el camp de la investigació una vegada estiguin a la Universitat.

El rigor, l’esforç i l’excel·lència també es premia i es distingeix. Són nombrosos els alumnes que en acabar el batxillerat en el nostre centre educatiu, assoleixen el reconeixement o la distinció de la Generalitat de Catalunya i del Consell superior interuniversitari de Catalunya respectivament.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website