LA SALLE BONANOVA S’ADHEREIX A LA CAMPANYA MÉS LLIURES, MÉS PLURALS, MÉS IGUALS

LA SALLE BONANOVA S’ADHEREIX A LA CAMPANYA MÉS LLIURES, MÉS PLURALS, MÉS IGUALS

  • 6 de novembre de 2020

Aquestes setmanes s’està debatent la nova proposta de Llei educativa anomenada LOMLOE.  Una nova reforma del sistema educatiu amb un rerafons partidista i ideològic.

Els principals eixos sobre els que s’està treballant són:

  • Limitar encara més el dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies.
  • S’inventa un dret a “l’educació pública” quan el dret reconegut a la Constitució és “el dret a l’educació”.
  • L’enfronta al model d’educació concertada, àmpliament implantat a Europa, trencant l’equilibri i la complementarietat de xarxes que s’ha mantingut fins ara.
  • Pretén eliminar la demanda social com a dada a tenir en compte per planificar les places escolars és a dir, en el moment que aquesta llei estigui vigent, l’Administració no hauria de tenir en compte la llibertat d’elecció de centre per part de les famílies.

Aquest darrer punt suposa un pas més en la planificació unilateral de l’Administració educativa i el possible tancament d’unitats concertades malgrat tenir demanda.

Per aquest motiu La Salle Bonanova ha decidit adherir-se a la campanya de recollida de signatures promuguda per la plataforma www.masplurales.es contra aquesta Llei i a favor de la coexistència dels diferents models esscolars.