L’escola de música lliura els diplomes de pas de grau

L’escola de música lliura els diplomes de pas de grau

  • 28 de desembre de 2021

La Direcció de La Salle Bonanova anualment fa entrega dels diplomes de pas de grau dels alumnes que han acabat els estudis elementals a l’escola de música de La Salle Bonanova, centre reconegut per la Generalitat de Catalunya.

L’escola de música desenvolupa la seva activitat en horari de migdia des de P3 i fins a Batxillerat. Els prop de 200 alumnes reben formació de llenguatge musical, cant coral i poden escollir entre els instruments de piano, violí, guitarra, saxòfon, flauta travessera i cant.

Els alumnes de secundària i batxillerat poden cursar música moderna amb els seus companys organitzant grups de combo.

Tots els alumnes, al llarg del curs escolar participen en diversos concerts i audicions amb l’objectiu d’exhibir la qualitat dels seus aprenentatges als companys i famílies.