Material pel curs 2021-2022 | Educació Infantil

Material Escolar | Educació Infantil

TÍTOLEDITORIALISBN / EANPREU
Projectes i entorns 1r trimestreLa Salle50,00€
Projectes i entorns 2n trimestreLa Salle50,00€
Projectes i entorns 3r trimestreLaSalle50,00€
SUBTOTAL150,00€ (50% juliol i 50% agost per rebut domiciliat)

MATERIAL ESCOLARPREU
Material d’aula individual i col·lectiu105,00€
Fotocòpies20,00€
Manteniment informàtic, plataforma digital i iPad’s50,00€
SUBTOTAL175,00€ (Prorratejat a 10 mesos de setembre a juny)