Parlem de NCA amb Experts

Parlem de NCA amb Experts

  • 6 de març de 2023

Aquest mes de març hem tingut l’oportunitat de rebre i escoltar experts de diferents àmbits per entendre millor la metodologia del nou context d’aprenentatge que els centres educatius de La Salle que tot l’Estat espanyol estem desplegant a les aules.

La importància d’incorporar les evidències científiques que ens ha revelat la neuroeducació sobre com aprèn el cervell i com l’hem de cuidar. La importància de l’aprenentatge significatiu, la reflexió sobre l’exercici de memoritzar només per superar un examen, la necessitat de cuidar el rendiment escolar a partir d’un estil de vida saludable que incorpori una bona alimentació, l’esport i les hores de descans necessàries.

Per altra banda, hem trobat respostes a com s’aprèn avui a la Universitat.

La participació de desenvolupadors dels diferents equips d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat han permès la construcció d’una visió holística de la metodologia que, ajustada a la LOMLOE s’està aplicant a les nostres aules basades en els cinc principis pedagògics següents: construcció del pensament, conducta autoregulada, ment-cos-moviment, interioritat i dimensió social. I que organitza el temps escolar en diferents moments d’aprenentatge que incorporen totes les àrees de coneixement ajustades al currículum i als continguts oficials.

A la vegada hem pogut recollir el rigor, l’exigència i la responsabilitat amb la qual s’està desenvolupant l’aplicació de la metodologia per continuar assegurant els resultats i l’èxit dels alumnes per preparar-lo per accedir a la universitat i per dotar-los de les estratègies i qualitats que necessitaran per desenvolupar-se en el món que els espera.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website