RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR

RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR

  • 2 de novembre de 2021

El dia 2 d’octubre de 2021 s’ha iniciat el procés de renovació del consell escolar de centre.

El Consell escolar és un òrgan col·legiat on tots els estaments de l’escola són representats: Titularitat, mestres, famílies, alumnes i personal d’administració i serveis.

Durant aquest darrer tram del trimestre es durà a terme el procés de renovació del 50% dels membres electe segons el calendari i les normes que us adjuntem.

Les eleccions seran el dia 23 de novembre de 2021.

Podeu consultar el cens a la secretaria de l’escola.