ROBÒTICA P4 amb LEGO Coding Express

ROBÒTICA P4 amb LEGO Coding Express

  • 29 d'octubre de 2021

A P4 ha arribat el Coding Express!!

Intentem crear expectatives i curiositat. Anem desvetllant a poc a poc les possibilitats del LEGO.

En aquest cas, els infants jugaran amb la intencionalitat que aprenguin habilitats bàsiques de programació com seqüències, creació de bucles i programació condicional.

A més de ser una activitat lúdica, hi ha una important intencionalitat comunicativa de llenguatge oral on es pretén desenvolupar el pensament crític.

La col·laboració també es contempla per arribar a  la resolució de reptes de manera proactiva i participativa.

Tot gràcies al tren de robòtica!!

Podeu veure algunes imatges aquí:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website