Acompanyament.

Es posa en funcionament el Laboratori de Psicologia aplicada, un dels primers que en aquell moment hi havia a Barcelona. Avui el servei d’orientació psicopedagògica, més conegut com el SOP, és l’hereu d’aquells inicis i continua fent una tasca d’acompanyament i orientació que donen resposta a les necessitats actuals d’assessorament tant a alumnes com mestres i famílies.