Planisferi.

Entre els mesos de juliol i agost de 1896 el Gmà. Alexis Marie Gochet, gran expert en geografia i, el Gmà. Adolf Alfred prodirector del col·legi, van realitzar el planisferi del vestíbul de l’entrada principal de La Salle Bonanova.

L’any 2016 fou restaurat per indicació del Gmà Joan Carles Jara, director del col·legi entre els anys 2010 i 2019