Escola gratuita.

L’any 1935 s’inaugura l’escola gratuïta, el que avui és l’edifici Sant Jordi on s’ubiquen els estudiants de Batxillerat de totes les seves modalitats: nacional, internacional i francès.

L’any 1957 s’hi va construir el primer pis.