Langcentre.

El 1970, essent director del col·legi el Gmà. Joaquim Morató l’ensenyament intensiu de l’anglès. Des de llavors ençà, el departament ha ofert els seus serveis ininterrompudament. Primer amb el nom de The Intensive English Department i actualment amb el nom de Langcentre.