Benvinguts al web de
La Salle Bonanova

Presents a Barcelona des de l’any 1889, avui som un dels centres educatius referents a Catalunya i Espanya de la institució a la qual pertanyem: els Germans de les escoles Cristianes.

El projecte educatiu que desenvolupem integra la tradició de ser una escola centenària amb la innovació pedagògica que permet adaptar el projecte als moments que vivim per formar les societats del futur que avui ja es troben a les escoles. Aquest compromís amb la innovació és possible gràcies a la implicació de l’equip pedagògic de l’escola i al fet de pertànyer a una xarxa de centres educatius present als cinc continents.

Els nostres principals objectius són el compromís per l’èxit educatiu de tots l’alumnat, potenciar el talent i l’excel·lència en la formació de les noves generacions des d’un punt de vista acadèmic i humà, dotant-los dels coneixements i competències que necessitaran per viure i desenvolupar-se en la societat del futur.

Tot, un espai i un entorn únics, situats pràcticament als peus de Collserola amb unes instal·lacions àmplies i renovades.

Jordi Gibert Gardell

Director de La Salle Bonanova

Qui som

La Salle Bonanova compta amb més de 125 anys d’història. Actualment la nostra escola fa un esforç constant en el camp de la innovació pedagògica en els àmbits de les noves tecnologies, els idiomes estrangers, les estades internacionals, el desenvolupament de la creativitat, el talent, l’excel·lència, l’oratòria, la sensibilització pel medi i el treball cooperatiu i competencial. Tot des de la gestió de la millora continua i amb una mirada clarament internacionalitzadora. Bona mostra d’aquest treball constant ha estat reconegut per diferents institucions tant locals com a escala nacional i internacional amb l’atorgament de diversos premis i certificacions.

La nostra història

La Salle Bonanova és un centre educatiu de referència dins de la Institució dels Germans de les escoles Cristianes. Una Institució amb 300 anys d’història i compromesa en la formació d’infants i joves des d’un punt de vista acadèmic i humà a través dels valors que s’expressen en el nostre caràcter propi.

Un nou projecte.
Un nou projecte.

El 1889 s’inicia el projecte de construcció del col·legi La Salle Bonanova de la mà del seu impulsor i primer director, el Gmà. Senador Isidor i de l’arquitecte i enginyer Sr. Ignasi Romañà.

Inauguració.
Inauguració.

S’inaugura el col·legi La Salle Bonanova. A partir d’aquest moment La Salle Bonanova iniciarà un camí d’èxit i expansió constants al llarg del segle XX.

Planisferi.
Planisferi.

Entre els mesos de juliol i agost de 1896 el Gmà. Alexis Marie Gochet, gran expert en geografia i, el Gmà. Adolf Alfred prodirector del col·legi, van realitzar el planisferi del vestíbul de l’entrada principal de La Salle Bonanova.

L’any 2016 fou restaurat per indicació del Gmà Joan Carles Jara, director del col·legi entre els anys 2010 i 2019

La capella.
La capella.

El 31 de maig de 1901 s’inaugura la primera capella dedicada a Sant Joan Baptista de La Salle en ocasió de la recent canonització del Fundador. L’obra va anar a càrrec de l’arquitecta Bonaventura Bassegoda.

Museus.
Museus.

L’any 1914 es construeix el pavelló en el buit central de l’edifici principal on havia d’anar la capella. En aquest espai s’hi situa la sala de mecanografia, avui la biblioteca, i els museus a la tercera planta: minerals, zoologia i un important herbari que encara avui segueix essent tot un referent que s’havia iniciar l’any 1910 de la mà del prestigiòs botànic i Germà francès de La Salle Frère Sénnen.

L’any 1927 el Col·legi se li atorga la Medalla d’Or de l’Institut agrícola per la col·lecció que acullen els museus.

Nous edificis.
Nous edificis.

L’any 1923 s’inaugura l’edifici Montserrat, situat paral·lel al avui anomenat carrer de Sant Joan Baptista. Al mateix any s’adquireix l’edifici Sant Salvador

Escola gratuita.
Escola gratuita.

L’any 1935 s’inaugura l’escola gratuïta, el que avui és l’edifici Sant Jordi on s’ubiquen els estudiants de Batxillerat de totes les seves modalitats: nacional, internacional i francès.

L’any 1957 s’hi va construir el primer pis.

Restauració.
Restauració.

L’any 1945 la capella fou restaurada amb les pintures que coneixem avui, de la mà del conegut pintor Joan Massagué Mateu. Els motius de les pintures van ser acuradament pensats i preparats per la comunicat de Germans de l’època.

Ampliació.
Ampliació.

L’any 1950 es projecta l’ampliació més gran que s’ha fet al col·legi La Salle Bonanova: L’edifici La Salle situat entre els edificis principal i Montserrat. On avui hi ha el teatre, el menjador gran, els laboratoris i dues plantes d’aules pels alumnes de primària i ESO.

Menjador gran.
Menjador gran.

Amb la inauguració del nou edifici La Salle es posa en funcionament el menjador gran amb capacitat per 400 persones. En una de les seves parets hi ha una pintura mural de 60 m2 que recorda el 35è Congrés Eucarístic internacional. L’obra va anar a càrrec del pintor i mestre del col·legi, el Sr. Manuel García Martín.

El mateix autor va restaurar l’obra el 1998.

Esport.
Esport.

EL 14 d’abril de 1954 s’inaugura el camp de futbol amb l’objectiu de seguir millorant la pràctica de l’esport dels alumnes del col·legi.

L’any 1958 s’inaugura la remodelació del gimnàs i dos anys més tard, a l’any 1960, s’estrena el frontó.

L’any 2014, essent Director el Gmà. Joan Carles Jara, el camp de futbol es modernitza amb gespa artificial.

Acompanyament.
Acompanyament.

Es posa en funcionament el Laboratori de Psicologia aplicada, un dels primers que en aquell moment hi havia a Barcelona. Avui el servei d’orientació psicopedagògica, més conegut com el SOP, és l’hereu d’aquells inicis i continua fent una tasca d’acompanyament i orientació que donen resposta a les necessitats actuals d’assessorament tant a alumnes com mestres i famílies.

Langcentre.
Langcentre.

El 1970, essent director del col·legi el Gmà. Joaquim Morató l’ensenyament intensiu de l’anglès. Des de llavors ençà, el departament ha ofert els seus serveis ininterrompudament. Primer amb el nom de The Intensive English Department i actualment amb el nom de Langcentre.

Poliesportiu.
Poliesportiu.

L’any 1972 s’inaugura el Poliesportiu. Una instal·lació de les més grans del moment amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat de la pràctica multi esportiva dels alumnes del col·legi i les seves famílies.

Música.
Música.

L’any 1975 s’estrena la sala d’orgues per a l’estudi i pràctica del piano.

L’ensenyament musical sempre ha estat d molta qualitat al Col·legi.

Des de l’any 1983 compta amb una escola de música de grau elemental reconeguda pel Departament d’Educació.

Club Esportiu.
Club Esportiu.

L’any 1983 es crea elClub Esportiu La Salle Bonanova.

Des de finals del segle XIX es compten per dotzenes els èxits esportius dels alumnes de La Salle Bonanova en les diverses disciplines esportives que s’han desenvolupat al llarg de més de 100 anys.

Avui el Club consta de secciones de bàsquet, futbol, hoquei, handbol, vòlei i gimnàstica rítmica. Prop de 800 esportistes i 70 entrenadors sumen més de 2000 parties anualment.

Pista coberta.
Pista coberta.

L’any 2000 es cobreix part del pati de l’edifici principal amb noves pistes de Bàsquet i hoquei.

Edifici Infantil.
Edifici Infantil.

L’any 2005 s’estrena l’etapa d’Ed. Infantil a La Salle Bonanova amb un nou edifici molt funcional i modern d’ús exclusiu pels alumnes de P3, p4 i P5 pensa per desenvolupar-hi una tasca pedagògica adaptada a les necessitats del moment.

Espais creatius.
Espais creatius.

Des de l’any 2014 i fins a l’actualitat el Col·legi s’ha anat modernitzant amb nous espais creatius per fer, de l’aprenentatge, una experiència significativa i adaptada a la realitat i l’entorn dels alumnes.

Comunitat educativa

La nostra comunitat educativa treballa per desenvolupar d’un projecte educatiu actual, modern, innovador i compromès amb la societat per formar persones responsables, solidàries, creatives i justes. Posem l’èmfasi en la convivència com a valor que vehicula l’educació d’un esperit obert que dóna autonomia als alumnes i els fa protagonistes de la seva educació.

La comunitat de germans

Que han convertit l’escola en casa seva i transmeten el sentit de pertinença a tots els que hi convivim essent testimoni de vida del nostre Fundador.

Claustre de Mestres i Professors

Un gran equip humà format per prop de 150 mestres i especialistes en formació constant i que formen els alumnes en continguts, competències i valors.

Personal d’administració i serveis

Que tenen cura de les instal·lacions, gestionen la documentació de l’escola i atenen i acompanyen als usuaris en tot allò que poden necessitar.

Monitors de menjador i activitats

Que són presents en els espais de lleure dels alumnes per acompanyar-los en el seu procés formatiu.

Mestres d’idiomes i Langcentre

Els quals d’una manera intensa treuen el màxim talent dels alumnes en els diferents idiomes estrangers que es treballen a l’escola tal com mostren els resultats de les proves externes anuals.

Mestres de música i dansa

Els quals treballen i formen els alumnes en la vessant artística ja sigui musical o de dansa i jazz amb uns resultats que anualment es poden gaudir en els diferents festivals que presenten.

Entrenadors del club esportiu

Prop de 70 persones amb una visió formativa de l’esport al servei de les 6 disciplines esportives que té el club.

Pares i Mares dels alumnes

Una comunitat de famílies gran i organitzada amb representants de delegats on tothom té l’oportunitat de participar a la vida activa de l’escola.

Alumnes de P3 fins a Batxillerat

Una comunitat de poc més de 2000 alumnes que conviuen en diferents espais i edificis per edats i etapes educatives amb unes instal·lacions àmplies i renovades.

Residents universitaris

Els quals aporten vida a l’escola les 24 hores del dia en un ambient plenament universitari acompanyats pels seus animadors.

Millora continua

A La Salle Bonanova entenem l’organització pedagògica i el conjunt d’accions que a diari es duen a terme a les nostres instal·lacions des de la gestió de la millora continua basats en la norma ISO 9001/2015. Per això les diferents seccions de l’escola treballen a partir d’aquests tres grans objectius compartits per tot el personal de l’escola:

  • Assolir bons resultats per aconseguir l’èxit escolar de tot l’alumnat i l’excel·lència educativa
  • Potenciar la participació activa en la vida del centre per garantir l’equitat, la inclusió i la cohesió social.
  • Millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001 i avançar en el camí cap al model de gestió d’excel·lència.

L’escola va assolir la certificació de qualitat l’any 2010 i des de llavors s’ha anat consolidant el sistema de gestió el qual ens ha dotat d’un conjunt d’eines i tècniques que ens permeten garantir el nivell de qualitat del servei.

Noves instal·lacions

Aquests darrers anys l’escola ha fet un important esforç per modernitzar les instal·lacions des del convenciment, com així ho demostra la neuroeducació, que l’espai influeix en la manera d’aprendre dels alumnes i en la seva motivació. Tot amb l’objectiu de transformar l’aprenentatge de continguts i competències en una experiència per incidir de manera més significativa en la formació dels estudiants.

Bona mostra d’aquest compromís es pot veure en el món imaginari, el món científic, els laboratoris de llengua, matemàtiques i robòtica, l’àgora, els nous laboratoris... entre d’altres.

La Salle a tot el món

La Salle està present a més de 80 països dels cinc continents. L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website